Sri Lanka Law College Exam Past Papers with Answers -01

 


නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය සදහා සූදානම්වන ඔටට වැදගත්වන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සාකච්චා කිරිමේ වැඩසටහන් අප වෙබ් අඩවිය විසින් ආරම්භ කර තිබේ එහිදි සාකච්ඡා කරන ලද පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත මෙහි පළකොට තිබේ.

Our website has started programs to discuss past exam questions which are important for those who are preparing for the law school entrance exam.

Sri  Lanka Law College 2016 Exam Paper (PDF)


Advertisement